Hydnet använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
Hydnet AB
in English
på Svenska
Din leverantör av hydraulkomponenter
och industristötdämpare

Produkter

Reducering / relieving

Reducerings- och relievingventiler i sandwichhus. Samtliga block, finns i aluminium och stål.

Symbol
Funktion

NG 6

NG10
NG 10 x&y

NG16

NG 25
In i P, tank till T, dränering till T
T-11A
44,5
3D-ritning
T-2A
62,0
3D-ritning
T-2A
63,2
T-17A
69,6
T-17A
87,4
In i P, tank till T, dränering till T
T-11A
44,5
In i P, tank till T, dränering till T Större Flöde
T-2A
63,2
T-17A
100,0
T-17A
101,3
T-19A
89,4
T-19A
87,4
In i P, tank till T, extern dränering, fjärrstyrd parallellt med fjäder
T-21A
44,5
T-22A
63,2
T-22A
63,2
T-23A
87,4
In i P, tank till T, extern dränering, fjärrstyrd parallellt med fjäder
T-24A
100,0
In i P, tank till T, extern dränering, fjärrstyrd i serie
T-21A
44,5
T-22A
63,2
T-22A
63,2
T-23A
87,4
In i P, tank till T, extern dränering, fjärrstyrd i serie
T-24A
100,0
In i P, tank till T, elstyrd NO
T21A+T8A
50,0
T22A+T8A
63,2
T23A+T8A
89,7
T24A+T8A
125,5
In i P, tank till T, elstyrd NC
T21A+T8A
50,0
T22A+T8A
63,2
T23A+T8A
89,7
T24A+T8A
125,5
In i P, tank till T, proportional-styrd
T21A+T8A
44,5
T22A+T8A
80,0
T22A+T8A
80,0
T23A+T8A
100,0
T23A+T8A
100,0
In i A, tank till B, dränering till B
T-11A
44,5
3D-ritning
T-2A
49,3
3D-ritning
T-2A
64,8
3D-ritning
T-17A
69,6
3D-ritning
T-17A
87,4
3D-ritning
In i A, tank till B, dränering till B
T-19A
87,4
T-19A
87,4
3D-ritning
In i A, tank till T, dränering till T, med backventil
T-11A
44,5
T-2A
63,2
T-2A
64,8
T-17A
69,6
T-19A
87,4
In i A, tank till T, extern dränering, fjärrstyrd parallellt med fjäder, med backventil
T-21A
63,2
T-22A
75,9
T-22A
75,9
In i A, tank till T, extern dränering, fjärrstyrd i serie, med backventil
T-21A
62,0
T-22A
75,9
T-22A
75,9
In i A, tank till T, proportional-styrd
T21A+T8A
44,5
In i B, tank till A, dränering till A
T-11A
44,5
3D-ritning
T-2A
49,3
T-2A
64,8
T-17A
69,6
T-17A
87,4
In i B, tank till A, dränering till A
T-19A
87,4
In i B, tank till T, dränering till T, med backventil
T-11A
44,5
T-2A
63,2
T-2A
63,2
T-17A
69,6
T-17A
87,4
In i B, tank till T, dränering till T, med backventil
T-19A
87,4
In i B, tank till T, extern dränering, fjärrstyrd parallellt med fjäder, med backventil
T-21A
63,2
T-22A
75,9
T-22A
75,9
In i B, tank till T, extern dränering, fjärrstyrd i serie, med backventil
T-21A
63,2
T-22A
75,9
T-22A
75,9
In i A och B, tank och dränering till motsatt port
T-11A
44,5
3D-ritning
T-2A
49,3
3D-ritning
T-2A
63,2
3D-ritning
T-17A
69,6
3D-ritning
T-17A
87,4
3D-ritning
In i A och B, tank och dränering till motsatt port
T-17A
75,9
T-19A
110,0
T-19A
87,4
In i A och B, tank och dränering till T, med backventil
T-11A
63,2
T-2A
75,9
T-2A
75,9
T-17A
98,6
T-17A
100,0
In i P, tank till T, dränering till tank, proportional-styrd, topplock
T21A+T8A
50,0